PROTESTNÁ JAZDA MESTOM !!!

Protestná jazda mestom !!!

Stretnutie taxikárov na protestnej jazde sa uskutoční dňa 28.09. 2015 o 14:00 hod. na parkovisku pri Petržalskom TESCO.

TRASA: Panónska, Most SNP, Staromestská, Hodžovo nám., Štefánikova, Šancová, Mýtna, Námestie slobody, pred Min. Dopravy, Min. Financií, Úrad vlády, Banskobystrická, Prezidentský palác, Hodžovo nám., Palisády, nám. A. Dubčeka, Palisády, Hodžovo nám., Suché mýto, nám. SNP, Klobučnícka, Nedbalova, Uršulínska. Trasa bude ukončená na nám. SNP

Všetky organizačné informácie ako aj dôvody sú uvedené v priloženom odkaze: KLIKNI

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti…

U P O Z O R N E N I E ! 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave, vydané  v období od 1.9.2002 do 28.2.2012, platia v zmysle § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov do 4. decembra 2015 !     Z uvedeného dôvodu je potrebné aby si každý držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave skontroloval dátum vydania a v prípade, že je vydané v hore uvedenom časovom rozpätí je potrebné požiadať podľa § 6 ods. 7 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov o oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti a vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti v termíne do 4. decembra 2015. Na vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti je potrebné podať žiadosť o oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti a priložiť originál, resp. kópiu, osvedčenia o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave vydaného podľa doterajších predpisov v období od 1.9.2002 do 28.2.2012. Za vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa vyberá správny poplatok vo výške 10 eur podľa položky 79 písm. s) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Uvedenú žiadosť je potrebné podať podľa § 51 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov na Okresný úrad, odbor cestnej a pozemných komunikácií, v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt.

 Tlačivo žiadosti o oslobodenie od skusky

Výhodnejšie poistenie s Úniou taxikárov !!!

Taxikári platia PZP o 50 – 100% vyššie poistné, ako je bežné. Pritom je štatisticky dokázané, že spôsobujú menej nehôd. Rozhodli sme sa napraviť tento stav a pre svojich členov vyjednať nie len zrušenie prirážok, ale aj bezkonkurenčne najlacnejšiu cenu poistenia. Zapojte sa aj vy!

- Na vyjednávanie s poisťovňami potrebujeme čo najväčší počet prihlásených taxikárov.

- Zapíšte sa do zoznamu a zabezpečíme vám výrazne nižšiu cenu poistenia (Formulár sa nachádza v sekcii “Poistenie pre TX”)

- Čím viac taxikárov sa zapojí, tým väčšie zľavy vyjednáme.

Povinné poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré spôsobíte na cudzom majetku a zdraví, vrátane spolucestujúcich. Keď sa nám pre vás podarí vybaviť značnú úsporu, budeme obdobne pokračovať s havarijným poistením, poistením zodpovednosti za škodu taxislužby a s inými produktami.