Spravili sme pre Vás

 • List zaslaný na ME SR dňa 3.3.2015        – otvor
  List zasielaný štátnej správe                     – otvor
  Odpoveď z Min. Dopravy                           – otvor
  Odpoveď z Min. Financií                            – otvor
  Odpoveď z Min. Vnútra SR                        – otvor
  Odpoveď z Min. Sociálnych vecí a rodiny  – otvor