Legislatíva

Predpisy, pravidla, zákony tykajúcej sa taxislužby:

ZÁKON 56/2012 Z.z. NR SR o cestnej doprave                                             otvor
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave        otvor

ZÁKON 18/1996 Z.z. NR SR o cenách                                                           otvor