OZ-UTB

Vážení kolegovia,

Po vážnych technických problémoch je stránka konečne funkčná. Vopred sa vám ospravedlňujeme ešte za nefunkčné fórum pracuje sa na tom. Budeme vás postupne informovať o našej činnosti, nakoľko všetci dobre vieme o problematike taxislužby, ako takej hlavne komunikácia s ministerstvami a magistrátom je behom na dlhé trate, ale máme za sebou množstvo rokovaní ktoré v dohľadnej dobe prinesú určité zmeny. Intenzívne bojujeme aj proti (čiernym taxikárom) a poškodzovaniu dobrého mena taxi… Máme medzi vami množstvo sympatizantov, ale ešte stále nedostatok členov. Čím máme vyššiu členskú základňu, tým je vyššia šanca že uspejeme na rokovaniach. V najbližších dňoch tu nájdete zľavy ktoré si môžete uplatniť ako člen únie. Preto sem prikladám prihlášku (stiahni) a číslo účtu 5048899193/0900 zaplatiť môžete aj osobne u nás na centrále po telefonickom objednaní. Príspevok je symbolických 20€ ročne, pre nového člena je to o 5€ viac, ako registračný poplatok a vystavenie členského preukazu. Príspevky sú použité na chod únie (prenájom kancelárie, právne služby int. tel. atď). Každý člen má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ktoré bude najneskôr začiatkom decembra (o presnom dátume vás budeme informovať). Členovia môžu dávať návrhy  hlasovať o zmenách v štruktúre únie  a taktiež si tam môžete vypočuť správu o hospodárení.

Pozor: Na adresu ktorú uvediete v prihláške vám obratom pošleme doklad o zaplatení s preukazom. Je nutné v prihláške uviesť telefón, alebo kontakt na mail.

Naša adresa:

Pekná cesta 15
831 52, Bratislava
tel.: +421948 442052

Prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote

S pozdravom OZ-UTB