List Na Európsku komisiu ohľadom vozidiel

Všetci sa tešíme, že nám Ministerstvo dopravy vyšlo v ústrety a zruší ustanovenie Zákona 56/2012 Z.z. z 31.1.2012 o cestnej doprave ustanovenie § 30 ods. 2 písm. c) zákona, podľa ktorého dopravný správny orgán zaeviduje v koncesii podľa odseku 1 písm. a) ako vozidlo taxislužby len vozidlo, ktoré má najviac päť rokov odo dňa uvedenia do prevádzky alebo najazdených najviac 100 000 km s benzínovým motorom alebo hybridným pohonom alebo najviac 150 000 km s naftovým motorom.

Pokračovať v čítaní

(NE)ZÁUJEM MAGISTRÁTU II.

(NE)ZÁUJEM MAGISTRÁTU II.

Po prvom stretnutí u pána primátora Ftáčnika, na ktorom prisľúbil vytvorenie dvoch pracovných komisií, ktoré mali riešiť problematiku taxislužieb v hlavnom meste, ostalo na dlhší čas ticho. Stretnutie pritom prebehlo v duchu záujmu primátora a magistrátu o danú problematiku, (navyše sme zistili, že pán primátor má rád jabĺčka, ktoré chrúmal počas celého stretnutia). Pokračovať v čítaní

(NE)ZÁUJEM MAGISTRÁTU I.

Jednania na magistráte s námestníkom primátora p.Budajom

Na základe telefonického dohovoru zo sekretariátom p.Budaja, sa stretli s námestníkom primátora členovia UTB: Ondrej Wenzl, Miroslav Fašung a Milan Miškovič.

Stretnutie bolo dohodnuté na 11:00 hod dňa 10.04.2013. Po príchode členov UTB na sekretariát, im však bolo oznámené, že p.Budaj ich očakával o 10:00 a už sa im nemôže venovať, nakoľko má ďalšie stretnutie. Šťastnou zhodou okolností toto jednanie bolo s náčelníčkou mestskej polície JUDr.Zuzanou Zajacovou, čo sa ukázalo veľkým prínosom pri ďalšom jednaní Pokračovať v čítaní

Stretnutie s hlavným dopravným inžinierom

Dňa 29.05.2013 o 09:00 hod. sa uskutočnilo stretnutie u hlavného inžiniera mesta Bratislava, pána Ing.Tibora Schlossera CSc. na základe jeho pozvania. Témou bol carsharing a carpooling, teda forma pozičiavania áut a “vyťažovanie” áut idúcich jedným smerom. Kedže tieto formy dopravy sa taxikárov priamo nedotýkajú, tak sa im nebudeme bližšie venovať. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia CechTaxi a za o.z.UTB p.Miškovič.