POZVÁNKA A VEĽKÉ POĎAKOVANIE

Dňa 8.4.2013 o 17 hodine sa konala verejná schôdza taxikárov organizovaná OZ-UTB v priestoroch kinosály domu kultúry v Petržalke na Víglašskej ulici.

 

Poďakovanie.
Oz-UTB by sa týmto chcela  veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným za dôveru a prejavenú podporu počas protestnej jazdy. Vaša vysoká účať nás iba utvrdila v tom, že sa Vaša UTB uberá tým správnym smerom a že je v našich spoločných silách dosiahnuť ďalšie úspechy, ktoré vrátia našu prácu na úroveň, ktorá jej prináleží.Počas protestnej jazdy sa vyzbieralo celkovo 692 eur, z ktorých bude uhradená faktúra PZ za policajný doprovod, zvyšok bude použity na chod OZ-UTB /nájomne, tel. apod./ Po prijatí faktúry bude táto zverejnená na našej stránke, lebo transparentnosť so spoločnymi prostriedkami je u nás prioritou. Týmto sa chceme zároveň poďakovať aj DI PZ v Bratislave za bezproblémový priebeh našej protestnej jazdy.

S pozdravom “Buďte s nami, my sme s Vami.
Vaše OZ-UTB

Viedenske TAXI

Správa o návšteve u kolegov – taxikárov vo Viedni

Vážení kolegovia,
dňa 1.3.2013 predseda OZ ÚTB p. Wenzl a člen predstavenstva p. Miškovič absolvovali vopred dohodnutú návštevu u našich viedenských kolegov taxikárov s cieľom načerpať nové nápady a podnety, ktoré by sa dali aplikovať v našom meste. Pokračovať v čítaní

Prvá verejná schôdza taxikárov

Dňa 26.02.2013 o 17 hodine sa konala prvá verejná schôdza taxikárov organizovaná OZ-UTB v priestoroch kinosály domu kultúry v Petržalke na Víglašskej ulici. – otvor
Zápisnica z priebehu stretnutia bude priložená v krátkej dobe.

Protestná jazda

PROTESTNÁ JAZDA – PONDELOK 25.3.2013 o 14:00 hod.                                                  - zraz: parkovisko pri divadle ARÉNA  v Petržalke pod Starým mostom.

CIEL:

- zreálnenie nákladov na 1km jazdy – odbúraním tzv. 50% zlavnenej objednávky – dosiahnutie pevnej ceny,

-riešenie diskriminačných problémov v oblasti taxislužby – novelizácia zák.SR NR č.56/2012 o cestnej doprave /napr: vek vozidla a najazdené km/

- dosiahnuť funkčnú kontrolu zameranu na čiernych taxikarov

- bude smerovať cez Krasovského ul., Einsteinova, Most SNP, Staromestská, Hodžovo nám., Štefániková, SAV, Šancová, Štefanovičová, Ministerstvo financií SR, Nám. Slobody, Úrad vlády SR, Bankobysrická ul., Prezidentský palác, Hodžovo námestie, Palisády, Národná rada SR, Nám. A Dubčeka, Strelecká, Krátka, Koreničová ul., Palisády, Suché mýto, Nám SNP, Kolbúčnícka, Nedbalova, Uršulínska ul., ukončenie na nám SNP približne o 17.00 hod.

Protestná akcia je riadne nahlásena a schválená úradmi a bude z hladiska bezpečnosti zabezpečovaná dopravnou políciou