Vitajte na stránkach OZ-UTB

Cieľom združenia je podporovať, rozvíjať, školiť a ochraňovať činnosť a podmienky činnosti taxikárov. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a legislatívne podmienky pre uspokojovanie profesijných, pracovných, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských potrieb pre všetkých taxikárov registrovaných a vykonávajúcich činnosť na Slovensku. Združenie má za cieľ zastupovať členov pred výkonnou mocou, jednaní s Magistrátom, exekutívou a inými štátnymi orgánmi, inštitúciami a subjektmi, pripomienkovať legislatívu v oblasti rezortu dopravy a rezortu Ministerstva vnútra SR súvisiace s taxikármi a podnikaním v Taxislužbe.